Jesteśmy Kancelarią, która łączy kilkunastoletnie doświadczenie, odpowiedzialność i profesjonalizm z kreatywnością, co składa się na dużą skuteczność świadczonych przez Nas usług.

Celem Kancelarii jest sprawne świadczenie skutecznej pomocy prawnej na wysokim poziomie.

Kancelaria świadczy przede wszystkim kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, fundacji, jednostek badawczo-rozwojowych itp., ale prowadzi również jednostkowe sprawy w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia w szczególności:

 1. niezwłoczną analizę prawną każdej sprawy i bieżące doradztwo prawne,
 2. kompleksową windykację przedsądową,
 3. ocenę zasadności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 4. sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, w tym w szczególności pozwów, apelacji i innych środków odwoławczych,
 5. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i reprezentację przed Sądem,
 6. bieżącą obsługę każdej sprawy, w tym sporządzanie raportów ze stanu prowadzonych spraw i poczynionych postępów,
 7. skierowanie sprawy na drogę egzekucyjną (komorniczą) i reprezentację przed komornikiem,
 8. reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 9. weryfikację i sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 10. udział w negocjacjach biznesowych,
 11. sporządzanie opinii prawnych,
 12. doradztwo prawne w sprawach bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zwłaszcza w zakresie:
  1. prawa cywilnego,
  2. prawa pracy,
  3. prawa gospodarczego,
  4. prawa procesowego,
  5. prawa rodzinnego,
  6. prawa spadkowego,
  7. prawa zamówień publicznych,
  8. prawa wekslowego,
  9. prawa upadłościowego i naprawczego,
  10. prawa przewozowego,
  11. prawa własności lokali,
  12. prawa spółdzielczego,
  13. prawa bankowego,
  14. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  15. ustawy o instytutach badawczych.

© 2023 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

ZP Kancelaria Prawna P. Zygmunt, L. Piechnik Radcowie Prawni Sp.P.