Jesteśmy Kancelarią, która łączy doświadczenie, odpowiedzialność i profesjonalizm z kreatywnością, co składa się na dużą skuteczność świadczonych przez Nas usług.

Celem Kancelarii jest świadczenie skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Kancelaria współpracuje z profesjonalistami z zakresu detektywistyki, doradztwa podatkowego oraz pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Kancelaria świadczy przede wszystkim kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, ale prowadzi również jednostkowe sprawy w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia w szczególności:

 1. niezwłoczną i wszechstronną analizę każdej sprawy,
 2. windykację przedsądową,
 3. ocenę zasadności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 4. sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, w tym w szczególności pozwów, apelacji i innych środków odwoławczych,
 5. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i reprezentację przed Sądem,
 6. bieżącą obsługę każdej sprawy, w tym sporządzanie raportów ze stanu prowadzonych spraw i poczynionych postępów,
 7. skierowanie sprawy na drogę egzekucyjną (komorniczą) i reprezentację przed komornikiem,
 8. reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 9. weryfikację i sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 10. udział w negocjacjach biznesowych,
 11. sporządzanie opinii prawnych,
 12. doradztwo prawne w sprawach bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zwłaszcza w zakresie:
  1. prawa cywilnego,
  2. prawa pracy,
  3. prawa gospodarczego,
  4. prawa procesowego,
  5. prawa rodzinnego,
  6. prawa spadkowego,
  7. prawa zamówień publicznych,
  8. prawa wekslowego,
  9. prawa upadłościowego i naprawczego,
  10. prawa przewozowego,
  11. prawa własności lokali,
  12. prawa spółdzielczego,
  13. prawa bankowego,
  14. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  15. ustawy o instytutach badawczych.

© 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

ZP Kancelaria Prawna M. Stapińska i Wspólnicy Sp. K.