Leszek Piechnik - wspólnik, radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadano mu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Leasing operacyjny”. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego w czasopismach prawniczych: „Radca Prawny”, „Palestra”. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z umową leasingu. Reprezentuje klientów ZP Kancelarii w procesach sądowych, w tym w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, fundacji i instytutów badawczych, a także zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Sporządza i opiniuje projekty umów, przygotowuje opinie prawne, udziela bieżących porad prawnych oraz bierze udział w negocjacjach biznesowych. Specjalizuje się w kompleksowej windykacji należności, tj. na etapie przedsądowym, sądowym i komorniczym. Włada językiem angielskim. Działalność społeczna: Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów” z siedzibą w Warszawie (2015-2018) oraz Członek Rady Osiedla „Domaniewska” w Warszawie (2014-2018).


© 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

ZP Kancelaria Prawna P. Zygmunt, L. Piechnik Radcowie Prawni Sp.P.