Paweł Zygmunt – wspólnik, radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (członek Izby od 2006 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie procesowym, egzekucyjnym, cywilnym, gospodarczym, przewozowym oraz prawie pracy, prawie wekslowym, a także prawie upadłościowym i naprawczym. Reprezentuje klientów ZP Kancelarii w procesach sądowych, w tym w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym. Sporządza i opiniuje projekty umów, przygotowuje opinie prawne, udziela bieżących porad prawnych oraz bierze udział w negocjacjach biznesowych. Włada językiem angielskim oraz rosyjskim.


© 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

ZP Kancelaria Prawna P. Zygmunt, L. Piechnik Radcowie Prawni Sp.P.